Ydelser

Vi kommer altid gerne ud til jer og planlægger samt rådgiver om hele forløbet. I er også velkommen til at komme i vores butik, og holde mødet.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af begravelsen eller bisættelsen er der en række opgaver og aftaler som pårørende og bedemanden skal have drøftet:

 • Fastsættelse af tid og sted for begravelsen/bisættelsen.
 • Afhentning af dødsattest.
 • Formulering og indrykning af dødsannonce.
 • Bestilling af kiste eller urne
 • Bestilling af gravsten
 • Bestilling af kistepyntning og blomster.
 • Aftale med kirkegården/graveren.
 • Aftale/planlægning med krematorium
 • Kontakt til fagforening, fortsættelsessygekasse, gruppe- livsforsikring og livsforsikring.
 • Ansøgning om udbetaling af offentlig begravelseshjælp.
 • Anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, (bopælssognets præst/kirkekontor).
 • Orientere pårørende om de omkostninger, der vil være forbundet med begravelsen.
 • Transport med rustvogn

Vi varetager tillige de praktiske opgaver med attester og kontakt til offentlige myndigheder.

Skifteretten

Når en person dør, vil skifteretten altid blive inddraget. Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Skifteretten får via begravelsesmyndigheden automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, der står som anmelder på anmodningen om begravelse/ligbrænding. Man vil derefter skulle komme til et møde i skifterretten, nogle gange kan det klares over telefonen.